Min vän

Kommentera
Du har hört mig skrika rakt ut av ångest. 
Jag höll dig i handen när du var på botten. 
Många ljus har brunnit ner framför våra ögon. 
Ibland reflekterade i tårar på våra kinder. 
Vår vänskap. Den som ingen annan förstår. 
Är värdefull för mig. Tack min vän.