Att hålla oro vid liv

Kommentera

Någonting är annorlunda nu. 

Jag trillar inte i alla GAD-fällor. Någon gång då och då lyckas jag identifiera orostankarna och sedan stoppa de påföljande oroshandlingarna. Det är svårt. Det är svårt för att jag genomför oroshandlingarna automatiskt innan jag hinner märka att det är min GAD som driver mig. Det är också svårt för att jag behöver stå ut med den ångest som kommer när jag inte gör oroshandlingarna. Min GAD går i spinn. Ångesten är orimligt stark. Känslan är att livet rasar. Och så vet jag. Det räcker att jag ger efter för oron var åttonde gång för att hålla oron vid liv. Det betyder att jag måste låta bli alla oroshandlingar. Jag kan inte "unna mig" oroshandlingar någon gång då och då. Jag måste tro på att ångesten med tiden sjunker om jag slutar att underhålla den.