Gymnaiset

Kommentera

Här fanns lärare som kombinerade betyget VG med ordet katastrof 

Här var tårar vardag 

Här vibrerade luften av ångest 

Den skakade mig  

Golvet gungade 

Passion 

Sista året 

En enda evighetslång nedräkning 

Längtan 

Efter dagen då allt börjar 

Studenten