Vilket ord?

Kommentera
Om du skulle be följande personer beskriva dig med ett ord; vilket ord skulle det bli?
- Mamma
- Pappa
- Syskon
- Din bästa vän
- Din ovän
- En främling på gatan
- Din lärare
- Din chef
- Dina kollegor
- Dina klasskamrater 
- Dina släktingar